Wtorek, 9 sierpnia 2022

Wyważarki do kół motocyklowych, uchwyty czy wyważarki statyczne?

14 stycznia 2022

Wiele osób przed zakupem wyważarki do kół motocyklowych zastanawia się, jakie rozwiązanie jest najlepsze, aby zapewnić dokładne i jakościowe wyważanie kół. Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć. Wszystko zależy od Twoich oczekiwań. Jeśli liczy się tylko cena, wiele osób wybiera statyczną wyważarkę motocyklową zamiast wyważania dynamicznego. Dedykowane wyważarki do kół motocyklowych są najlepsze dla tych, którzy muszą serwisować drogie i ciężkie motocykle z dużymi kołami. Są też użytkownicy, którzy używają maszyn do wyważania kół samochodów osobowych i doposażają je w uchwyt adaptacyjny, który pozwala na montaż kół motocyklowych. Ważne jest, aby rozważyć, gdzie koła motocyklowe są wyważane. Większość sklepów motocyklowych wyważa koła na stojakach. Niektórzy użytkownicy mogą wymagać mobilnej wyważarki kół, która może podróżować do określonych miejsc. Należą do nich mobilne warsztaty motocyklowe, które świadczą usługi na miejscu, lub które obsługują wyścigi motocyklowe w Polsce i na świecie. W tym artykule przedstawię Wam moją opinię na temat wyważania kół motocyklowych.

Wyważanie statyczne a dedykowane kół motocyklowych

Pomiar wyważenia koła: Wyważarka statyczna może zmierzyć jedynie przybliżoną wartość niewyważenia. Operatorzy będą musieli zinterpretować tę wartość na swój własny sposób. W praktyce oznacza to, że Adam mógłby wyważyć koło motocyklowe inaczej niż Martin. Trudno jest dokładnie zmierzyć taką maszynę, ponieważ nie jest ona sparametryzowana. Jest subiektywny i opiera się na doświadczeniu użytkownika. Wyważarka motocyklowa mierzy niewyważenie koła za pomocą wbudowanych czujników. Wyświetlacz wskazuje wymaganą wagę. Pomiar jest precyzyjny, sparametryzowany i bezbłędny.

Dokładność w pozycji wyważania: Na prędkość opadania grawitacyjnego i wyważania statycznego kół motocyklowych wpływa poziom tarcia rolek. Może to mieć wpływ na dokładność wyważania, a w szczególności na pozycję przyłożenia ciężarka wyważającego. FASEP B202, dedykowana wyważarka motocyklowa, w sposób ciągły mierzy pozycję niewyważenia. Jest to niezależne od prędkości koła i hamulca. Pozwala to użytkownikowi na poznanie dokładnej pozycji do zamontowania ciężaru wyważającego.

Wyważanie dynamiczne i statyczne: Statyczna wyważarka do kół motocyklowych może mierzyć tylko niewyważenie statyczne. Wyważarka motocyklowa FASEP jest w stanie zmierzyć zarówno niewyważenie statyczne jak i dynamiczne. Dzięki temu koła mogą być wyważane zarówno dynamicznie jak i statycznie. Jest to ważne rozróżnienie dla użytkowników, którzy muszą wyważyć ciężkie koła motocyklowe. Statyczne wyważarki nie są w stanie sobie z tym poradzić. Wielu ekspertów od wyważania kół zgadza się, że dynamiczne wyważanie jest korzystne dla kół motocyklowych 4 cale lub większych.

motocykl w garazu

Porównanie dedykowanej wyważarki do kół motocyklowych z wyważarką statycznądo kół motocykli

Dokładność centrowania: Mocowanie motocyklowe zamontowane na wyważarce do kół osobowych pozwala na zamontowanie koła motocyklowego za pomocą ramion zaciskowych, które zabezpieczają koło poprzez nacisk na zewnętrzną krawędź opony. Ta metoda montażu zmniejsza dokładność wyważania z powodu wibracji, które mogą wynikać z nieprawidłowego wycentrowania koła. Dedykowana wyważarka motocyklowa używa stałego wału do mocowania kół. Wałek ten dokładnie odzwierciedla warunki toczenia się koła motocykla i zapewnia idealne wycentrowanie koła na wałku wyważarki.

Kalibracja uchwytu: Z mojego doświadczenia w zakresie wyposażenia warsztatów motocyklowych wynika, że wiele warsztatów używających wyważarek osobowych z uchwytami do motocykli widzi problem z kalibracją doposażonej wyważarki z uchwytem. Drugim problemem jest czas potrzebny na przestawienie wyważarki z samochodowej na motocyklową. Do pracy z kołami motocyklowymi zawsze dostępna jest dedykowana wyważarka motocyklowa.